Enholmen Telecom bygger, installerar och underhåller nät och telekommunikations-utrustning.


Samhällets krav på kommunikation ökar ständigt. Telenäten måste fungera. Utbyggnad av nya fibernät måste ske säkert och kostnadseffektivt, parallellt med att äldre nät av koppar också måste underhållas.Operatörernas slutkunder blir samtidigt en allt viktigare länk i kedjan, då deras egen it-struktur i hemmet ska fungera och samverka med operatörernas nät. Slutkundernas nöjdhet spelar därför en allt större roll med avseende på lojalitet och långsiktighet.

När du väljer Enholmen Telecom som din entreprenör kan du lita på att du får professionell hjälp med allt från felavhjälpning i hemmet till byggnation av kompletta”bya-nät”!

Bredband